Infolinia: +48 733 938 741

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

ZWROT PROWIZJI

JAKIE SĄ WARUNKI ZWROTU PROWIZJI

BANK NIE DOKONA ZWROTU PROWIZJI JEŚLI

BANK DOKONA ZWROTU CZĘŚCI PROWIZJI:

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK ZWRÓCI PROWIZJĘ

Warunki zwrotu

Jak wnioskować

Jak wyliczyć

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt gotówkowy dla Klientów Indywidualnych 

Zwrot prowizji za spłatę kredytu

Kredyt konsolidacyjny dla Klientów Indywidualnych 

Zwrot prowizji i spłata kredytu gotówkowego

Kredyt ratalny dla Klientów Indywidualnych 

Kredyt ratalny a zwrot połowy prowizji

Kredyt samochodowy dla Klientów Indywidualnych

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK NIE ZWRÓCI PROWIZJI

Kredyt hipoteczny i zwrot prowizji

Kredyt hipoteczny dla Klientów Indywidualnych 

Zwrot prowizji za kredyt firmowy

Kredyt na działalność gospodarczą lub rolniczą 

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zawarłeś umowę o kredyt inny niż konsumencki (hipoteczny, kredyt na działalność gospodarczą lub kredyt na gospodarstwo rolne

Zwrot prowizji za spłatę kredytu

Kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem (bez wcześniejszej spłaty) lub jest jeszcze w trakcie spłaty 

Zwrot prowizji i spłata kredytu gotówkowego

Prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 0%

automatycznie

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki2 od 18.12.2011 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu po 11.09.2019r.

Zwrot prowizji za spłatę kredytu

Rozliczenie będzie dokonywane automatycznie bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji w przypadku kredytów udzielonych Klientom posiadającym w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR.

Zwrot prowizji i spłata kredytu gotówkowego

W przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR w Banku uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem w celu wskazania numeru rachunku w innym banku, na który ma zostać dokonany zwrot.

NA WNIOSEK KLIENTA

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki2 od 18.12.2011 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu do 11.09.2019r.1 włącznie i złożyłeś wniosek o dokonanie zwrotu.1

JAK WNIOSKOWAĆ O ZWROT PROWIZJI

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Przygotuj: swój dokument tożsamości, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku na który chciałbyś, aby bank przelał zwrot prowizji.

Zwrot prowizji za spłatę kredytu

W przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy, należy podczas rozmowy telefonicznej złożyć oświadczenie potwierdzające, że pozostali kredytobiorcy wyrażają zgodę na zwrot prowizji na wskazany rachunek.

JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ ZWROTU PROWIZJI

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Przygotuj: swój dokument tożsamości, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku na który chciałbyś, aby bank przelał zwrot prowizji.

Zwrot prowizji za spłatę kredytu

W przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy, należy podczas rozmowy telefonicznej złożyć oświadczenie potwierdzające, że pozostali kredytobiorcy wyrażają zgodę na zwrot prowizji na wskazany rachunek.

WZ = 

=  0,3747 = 37,47%

1465 dni - 916 dni 

1465 dni 

Przykład:

 

 

   - zgodnie z pierwotnym harmonogramem kwota do zapłaty 

    została rozdzielona na 48 rat - 1465 dni 

   - całkowita spłata kredytu nastąpiła w 30 racie - w 916 dniu

 

Następnie obliczony WZ jest mnożony przez kwotę prowizji np. gdy prowizja wynosiła 1000 zł. zwrot wyniesie: 

 

37,47% x 1000 zł. = 374,70 zł.     

  • Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa)

  • Oblicz Współczynnik Zwrotu Prowizji (WZ) - jako stosunek pomiędzy liczbą dni, które pozostały do spłaty, po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu w całości, do łącznej ilości dni wynikających z harmonogramu spłaty.

  • Pomnóż obliczony WZ przez kwotę prowizji.

Kredyty dla firm oraz klientów indywidualnych

To co ważne nie jest jednorazowe.

Dbajmy o nasz DOM i Ekologię #srodowisko

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika