dotacje unijne

Infolinia: +48 733 938 741

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

dotacje unijne

znajdź fundusze dla swojej firmy.

KONTAKT Z DORADCĄ

ZAMÓW ROZMOWĘ

dotacje unijne

Dofinansowania

dotacje unijne

Znajdź fundusze

Polityka spójności

Pozostałe fundusze

Aktualne nabory

Kontakt z doradcą

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

usługi

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

dotacje unijne - polityka spójności

dotacje unijne - inne możliwości

dotacje unijne - programy wsparcia z Unii

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

dotacje unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

dotacje unijne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

dotacje unijne

Program Operacyjny Polska Wschodnia

dotacje unijne

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

dotacje unijne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

dotacje unijne

Poza środkami dostępnymi w ramach polityki spójności, Polska korzysta z Dotacji Unijnych z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2021-2027).

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 do rozdysponowania na obszarach wiejskich z dotacji unijnych jest 95,5 mld. euro, co obejmuje wkład w wysokości 8,1 mld. euro z unijnego instrumentu odbudowy gospodarki Next Generation EU, który ma pomóc zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19.

 

EFMR ma kluczowe znaczenie dla właściwej realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa. „W przeszłości skomplikowane przepisy i biurokracja osłabiły skuteczność funduszu, lecz Rada jest gotowa sprawić, by stał się elastycznym i praktycznym narzędziem służącym europejskim rybakom” – powiedział Petre Daea, rumuński minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zarazem przewodniczący Rady. Dotacje unijne dla firm.

 

Stanowisko negocjacyjne jest „częściowe”, ponieważ nie obejmuje kwestii budżetowych i horyzontalnych, które są nadal negocjowane w kontekście unijnych wieloletnich ram finansowych 2021–2027.

Rada podtrzymała w swoim stanowisku główne założenia wniosku Komisji, ale ulepszyła pierwotny tekst, aby uprościć i doprecyzować strukturę funduszu.

Ponadto uzgodnione stanowisko zakłada rozszerzenie zakresu kwalifikujących się operacji, tak by obejmował operacje związane z inwestycjami w zakresie bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy i efektywności energetycznej, nabycie lub import statków rybackich, a także wymianę lub modernizację silników w statkach o długości nieprzekraczającej 24 metrów. Odstępstwa te będą jednak podlegały bardzo restrykcyjnym warunkom, by nie dopuścić do jakiegokolwiek zwiększenia zdolności i by w pełni przestrzegać celów WPRyb. Na przykład, aby ocenić uprawnienie młodego rybaka do otrzymania wsparcia na pierwsze nabycie statku rybackiego, będą brane pod uwagę: wiek i długość statku, wiek, kwalifikacje lub doświadczenie rybaka, a także wymóg równowagi danego segmentu floty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat dotacji unijnych to dobrze trafiłeś. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a dzięki temu uzyskasz wsparcie profesjonalnych doradców finansowych. Wybierz dotacje unijne dla firm.

 

Większość swoich spraw załatwisz Online.

   

Świat nie stoi w miejscu - dobrze wiemy, jak ważny jest Twój czas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Adres e-mail:
Numer telefonu:
Godziny kontaktu:
Temat rozmowy:
Załącz pliki:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jeśli zaznaczyłeś temat „Informacje o kredytach”: Chcę otrzymać od Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. („EFCE-Group”) jednorazowo informacje o charakterze marketingowym (w tym informacje handlowe) dotyczące ofert lub promocji produktu i usług oferowanych przez Firmę – które zostały wskazane w niniejszym formularzu – drogą elektroniczną (np. SMS, e-mail) i/lub drogą telefoniczną, na wskazany w tym formularzu adres e-mail i/lub numer telefonu (o ile dane te zostały podane przeze mnie w jego treści).

 

Administratorem danych osobowych jest Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

dotacje unijne

Oddziały Eurofinance Group

Znajdź oddział naszej firmy, który znajduje się najbliżej Twojej lokalizacji lub załatw sprawę Online bez wychodzenia z domu. Możesz, również umówić spotkanie z naszym Doradcą w dogodnej lokalizacji.

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

dotacje unijne - zamów rozmowę

wybierz kredyt dla swojej firmy

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

KREDYTY

ROLNICZE

KREDYTY

PRYWATNE

KREDYTY

FIRMOWE

kredyty dla rolników i firm z branży agro.

Kredyty dla klientów indywidualnych.

kredyty dla klientów firmowych.

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

dotacje unijne
dotacje unijne

SPRAWDŹ

dotacje unijne

DODATKOWE ŚRODKI NA BIEŻĄCE WYDATKI FIRMY.

Złóż wniosek online o kredyt dla firm lub wybierz dotacje unijne, które najbardziej odpowiadają potrzebom Twojego przedsiębiorstwa. Dotacje unijne to dedykowane finansowanie dla firm.

dotacje unijne

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

wydatki do 07 czerwiec

285 409,20 PLN

2 714 590,80 PLN

dostępne środki

ostatnie operacje

dotacje unijne

Przelew zewnętrzny przychodzący

EUROFINANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.

dotacje unijne

3 000 000.00 PLN

dotacje unijne

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO