Wypowiedzenie umowy najmu

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Nowe firmy

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

oddział banku
Kredyt dla rolnika
Kredyt dla rolnika

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

produkcja rolna
kredyty gotówkowe od ręki
25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Jak wypowiedzieć umowę najmu krok po kroku

Infolinia: +48 787 566 662

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu - omówienie

 

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu jest możliwe na określonych zasadach, które reguluje kodeks cywilny. Jedną z najważniejszych zasad jest wypowiedzenie umowy najmu na piśmie (chyba, że strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy elektronicznie drogą e-mail i jest to wyraźnie określone w umowie najmu).

 

Umowa najmu, która została zawarta na czas określony, nie może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym (chyba, że warunki najmu odchodzą od norm określonych w umowie) lub gdy strony przewidziały taką możliwość w zawartej umowie. W umowie na czas określony najczęściej spotykamy okres jednego miesiąca wypowiedzenia lub okres trzech miesięcy wypowiedzenia umowy.  Jeżeli umowa najmu lokalu została zawarta na czas nieokreślony, wtedy może zostać wypowiedziana w każdej chwili.

 

Co to jest okres wypowiedzenia umowy?

 

Okres wypowiedzenia umowy najmu jest to okres czasu, jaki musi upłynąć od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, przez jedną ze stron (wynajmującego lub najemcę) do dnia jej rozwiązania - wtedy też następuje zakończenie istniejącego najmu lokalu.

 

 

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu - terminy

 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony następuje gdy jedna ze stron umowy dokona takiego wypowiedzenia pisemnie  lub drogą elektroniczną (w drugim przypadku treść umowy musi stwierdzić taką możliwość). Umowę na czas nieokreślony uważa się wtedy gdy nie określono czasu jej trwania, ani nie wynika on w sposób jednoznaczny z treści zawartej umowy. Umowa na czas nieoznaczony może zostać zerwana przy zachowaniu terminów ustawowych, określonych w art 673 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Zerwanie umowy na czas nieokreślony - terminy ustawowe:

 

Gdy czynsz za lokal płatny jest miesięcznie wtedy najemca dochowując terminów ustawowych może wypowiedzieć umowę najmu, na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Gdy czynsz za lokal płatny jest w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc wtedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego.

 

Gdy czynsz za lokal płatny jest w krótszych odstępach czasu - wtedy najemca może wypowiedzieć umowę na trzy dni naprzód

 

Gdy najem lokalu jest dzienny wtedy najemca może wypowiedzieć umowę na jeden dzień naprzód.

 

 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

 

Umowę najmu zwartą na czas określony mogą wypowiedzieć obydwie strony umowy, w sytuacjach i terminach które określono w umowie. Umowę na czas określony można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym - w szczególnych przypadkach np. w przypadku gdy najemca nie uiszcza opłat za czynsz. W takim przypadku wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Terminy wypowiedzenia umowy na czas określony najczęściej wyznaczane są na okres jednego lub trzech miesięcy wypowiedzenia umowy.

 

 

Prawa najemcy i wynajmującego

 

Najemca może wypowiedzieć umowę zgodnie z jej treścią lub terminami ustawowymi - jeżeli umowa nie jest zawarta na czas określony i nie przewidziano terminu wypowiedzenia umowy. Najemca ma również prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w sytuacji gdy lokal będący przedmiotem najmu, w chwili wydania posiadał wady, o których nie wiedział lub nie został poinformowany najemca.

 

Wynajmujący, w porównaniu z najemcą, ma bardziej ograniczone prawo wypowiedzenia umowy najmu. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę zgodnie z zachowaniem terminu wypowiedzenia i tylko w wyjątkowych okolicznościach ma możliwość zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie natychmiastowe może mianowicie nastąpić tylko w przypadkach, kiedy najemca:

 

 

- używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem (art. 667 § 2 k.c.)

- zaniedbuje wyposażenie lokalu w taki sposób, że bezpośrednio naraża na utratę lub uszkodzenie tych rzeczy (art. 667 § 2 k.c.)

- wynajął, podnajął lub oddał do używania lokal lub jego części bez zgody właściciela lokalu

   

Jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu, wynajmujący przed wypowiedzeniem najmu musi uprzedzić najemcę o tym fakcie na piśmie oraz wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na zapłatę zaległego czynszu.

 

Jeżeli właściciel lokalu nie uprzedzi lokatora, albo nie zachowa w tej kwestii formy pisemnej uprzedzenia, wypowiedzenie najmu będzie bezskuteczne.

 

 

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu

 

Wypowiadając umowę najmu możesz skorzystać z naszego wzoru w formacie PDF. Pobierz wzór wypowiedzenia umowy najmu klikając w poniższy link:

 

wzór wypowiedzenia umowy PDF

 

 

 

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór wypowiedzenia pdf.

21 października 2021

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY Z ARIMR

Strona główna

Blog

kredyty dla firm

Autor: Eurofinance Group

Wypowiedzenie umowy njamu lokalu

finanse

najnowsze wpisy

finansowanie

twojego Biznesu.

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu?

SPRAWDŹ

KONTAKT

BLOG

CZAT

Finansowanie

Blog finansowy

25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

Szybki kredyt skupowy bez zabezpieczeń
Finansowanie skupowe na zboża i kukurydzę
Zakup zboża i kukurydzy kredytem skupowym

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

Kredyt na skup kukurydzy

Do góry

Kredyt skupowe dla branży rolnej
Kredyty skupowe i inwestycyjne

Znajdź nas na:

Kredyt na skup płodów rolnych
kredyty skupowe dla firm
finansowanie skupowe dla firm
finansowanie skupowe

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy