stopy procentowe - kredyt firmowy

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Nowe firmy

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

oddział banku
stopy procentowe - kredyt firmowy
stopy procentowe - kredyt firmowy

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

stopy procentowe - kredyt firmowy
stopy procentowe - kredyt firmowy
25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

stopy procentowe - kredyt firmowy

Infolinia: +48 787 566 662

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

Kredyt firmowy – stopy procentowe

 

 

Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.

 

W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą pieniądza, stopy procentowe, powinny być wyższe od obecnie panującej inflacji w granicach od 1 punktu procentowego do 2 punktów procentowych. Według NBP (Narodowy Bank Polski) Inflacja CPI na dzień 02.2022 wynosi 8,5% - czy są to realne wskaźniki? Warto zastanowić się, o ile naprawdę wzrosły ceny dóbr, na które wydajemy swoje pieniądze.

 

Pośrednio, na wysokość cen w Polsce, wpływ ma również osławione świadczenie socjalne 500 plus. Przez pięć lat funkcjonowania 500 plus, ogólny wzrost cen wyniósł ok 13 proc. Co oczywiście nie jest tylko przyczyną świadczeń socjalnych. Samo świadczenie nie nakręca inflacji. Wzrost cen w Polsce to zjawisko bardziej złożone i wpływ na ich wysokość ma wiele czynników.

 

 

Stopy procentowe i inflacja – wykres

 

 

Stopy procentowe - kredyt firmowy

 

 

 

Jak pokazuje powyższy wykres, wskaźnik inflacji, najniższy był w latach 2015 - 2016 rok. W latach 2017 i dalej, widoczny jest wzrost poziomu inflacji oraz zauważalny jest brak reakcji wskaźnika stóp procentowych. W ramach odpowiedniego zarządzania walutą, już w 2017 roku powinniśmy odczuwać podwyższenie stóp procentowych. W 2020 roku, ze względu na panikę covidową, stopy procentowe zostały obniżone, aby stymulować gospodarkę.

 

 

 

 

Czym są stopy procentowe?  

 

Stopa procentowa – to roczny koszt korzystania z kapitału wyrażony w procentach. Stopa procentowa mówi nam jaki będzie koszt pieniądza,  jeżeli chcemy pozyskać więcej środków do dyspozycji niż obecnie mamy, natomiast z drugiej strony określa wartość naszego zarobku/zysku, jeżeli część z posiadanych przez nas pieniędzy, oddamy komuś do dyspozycji. Należy pamiętać, że ceny stopy procentowej są zmienne, co wpływa na koszt zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę. Najbardziej znaną stopą procentową jest WIBOR – to on określa koszt, po którym Banki pożyczają pieniądze innym Bankom.    

 

Kredyty zazwyczaj udzielane są ze zmienną stopą procentową. W takim przypadku, rata kredytu (a konkretnie odsetki) rośnie wraz ze wzrostem stóp, a maleje wraz z ich spadkiem. W sierpniu 2000 roku referencyjna stopa procentowa wynosiła 19%, a kwietniu 2020 roku jedynie 0,5%. Oznacza to, że przez ostatnie 20 lat stopy procentowe malały, co było korzystne dla kredytobiorców.

 

 

 

 

O ile wzrosną stopy procentowe?

 

Na dzień 08.02.2022 rok, analitycy z dwóch największych Banków w Polsce, przewidywały stopy procentowe na poziomie od 4 proc. do 4,5 proc. podaje serwis: www.money.pl. Według naszych prognoz, stopy procentowe wynosić będą do 5,5 proc. Niestety nie ma górnej granicy wysokości stóp procentowych – w rozsądnej gospodarce zarządzania walutą, stopy procentowe powinny być wyższe od inflacji o 1 do 2 pkt. proc. czytaj drugi akapit artykułu. Być może, to co obserwujemy dzisiaj, to próba osłabienia waluty oraz walka z gigantycznym długiem globalnym.     

 

 

 

 

Jak stopy procentowe wpływają na ratę kredytu?

 

Zakładając, że Firma X w styczniu zaciąga kredyt firmowy w wysokości 10 mln. zł. ze zmienną stopą oprocentowania WIBOR 3M (który wynosi 1%.) Kredyt firmowy, zaciągany jest na okres 60 miesięcy z kwartalną spłatą odsetek oraz spłatą kapitału na koniec okresu finansowania. Poniżej przedstawiamy prostą symulację kosztu samych odsetek, gdy wartość stopy procentowej pozostanie taka sama oraz ulegnie zmianie o 5% w ciągu roku.  

 

 

1. WIBOR 3M nie zmieni się. Koszt rocznych odsetek wyniesie - 100 000.00 PLN

2. WIBOR 3M od marca do grudnia jest wyższy o 5% niż w styczniu. Roczny koszt odsetek wyniesie 103 767.12 PLN

3. WIBOR 3M od marca do grudnia jest niższy o 5% niż w styczniu. Roczny koszt odsetek wyniesie 96 232,88 PLN

 

 

 

Powyższa symulacja jest uproszczona i nie należy traktować jej dosłownie. Symulacja ma za zadanie pokazać, jak zmienna stopa procentowa może wpływać na ogólny koszt kredytu firmowego.

 

 

 

Kiedy należy przejmować się stopami procentowymi?

 

- Gdy firma dokładnie planuje roczne koszty prowadzenia działalności np. ze względu na dotacje UE

- Gdy okres spłaty kredytu jest dłuższy niż rok np. spłata kredytu firmowego rozłożona jest na 10 lat.

- Gdy firma zaciąga kredyt w walucie obcej, oprócz ryzyka stopy procentowej występuje, również ryzyko kursu waluty

 

 

 

 

Ograniczenia stopy procentowej w firmie

 

 

IRS - to przemiana stopy zmiennej na stałą. Kredytobiorca, w tym przypadku Firma ustala z Bankiem stałą stawkę (np. WIBOR) na pewien okres lub cały okres kredytowania. Jest to ciekawe i korzystne rozwiązanie w przypadku gdy obserwujemy nagły, wysoki wzrost stóp procentowych. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z IRS wtedy nie musi martwić się o wzrost stóp procentowych. Największą wadą IRS jest to, że firma nie zyskuje gdy spadają stopy procentowe.

 

 

Opcja CAP - zabezpieczenia kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych (np. WIBOR-u), powyżej poziomu, który został ustalony pomiędzy Bankiem, a kredytobiorcą. Opcja CAP ma przewagę nad IRS, ponieważ kredytobiorca/firma wykupując CAP skorzysta, również z obniżki stóp procentowych. Opcja CAP to usługa płatna. 

 

 

CIRS - kontrakt zawarty pomiędzy Bankiem a Firmą, podczas którego dochodzi do wymiany płatności kapitałowej i odsetkowej. Dla przykładu: Firma zaciąga kredyt w złotówkach z uwzględnieniem zmiennej stopy procentowej. Część swoich obrotów generuje w EUR, które sprzedaje po aktualnym kursie. Aby zabezpieczyć firmę przed zmienną stawką WIBOR i spadkiem kursu EUR, Bank i przedsiębiorstwo zawiera transakcję CIRS. Dzięki temu uzyskujemy zmianę oprocentowania ze zmiennego na stałe oraz uzyskujemy możliwość spłaty odsetek w walucie EUR. CIRS to usługa bezpłatna.  

 

 

 

 

Stopy Procentowe - kredyt firmowy

15 marca 2022

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY Z ARIMR

Strona główna

Blog

stopy procentowe - kredyt firmowy

Autor: Eurofinance Group

stopy procentowe - kredyt firmowy

Finanse i Firma

najnowsze wpisy

finansowanie

twojego Biznesu.

stopy procentowe - kredyt firmowy

SPRAWDŹ

KONTAKT

BLOG

CZAT

Finansowanie

Blog finansowy

25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

Szybki kredyt skupowy bez zabezpieczeń
Finansowanie skupowe na zboża i kukurydzę
Zakup zboża i kukurydzy kredytem skupowym

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

Kredyt na skup kukurydzy

Do góry

Kredyt skupowe dla branży rolnej
Kredyty skupowe i inwestycyjne

Znajdź nas na:

Kredyt na skup płodów rolnych
kredyty skupowe dla firm
finansowanie skupowe dla firm
finansowanie skupowe

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy