Obszary wiejskie w Polsce. Rolnictwo w województwie

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Nowe firmy

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

oddział banku
Kredyt dla rolnika
Kredyt dla rolnika

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

produkcja rolna
kredyty gotówkowe od ręki
25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Obszary wiejskie w Polsce. Statystyki GUS

Infolinia: +48 787 566 662

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

Zapraszamy do analizy najważniejszych danych z polskiego rolnictwa.

 

Na podstawie: Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r.*

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY:

 

 • W 2018 r. w Polsce było 1,4 mln gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 16,4 mln ha stanowiącej 56,5% powierzchni wiejskich.

 • Obszary wiejskie w 2018 r. zajmowały 93% powierzchni kraju i były zamieszkiwane przez blisko 40% ludności Polski.

 • Spośród ogółu gospodarstw rolnych co drugie miało powierzchnię 1–5 ha.

 • Prognoza demograficzna wskazuje, że do 2030 r. na obszarach wiejskich nieznacznie wzrośnie liczba ludności – do poziomu 15,6 mln osób (tj. o 1,5% więcej niż w 2018 r.)

 • Mieszkańcy wsi, w porównaniu do mieszkańców miast, byli młodsi – mediana wieku wyniosła 39,1 wobec 42,1. Jednak w ostatnich latach występują niekorzystne trendy demograficzne. Pierwszy z nich to starzenie się społeczeństwa. Drugim znaczącym zjawiskiem był odpływ ludności z obszarów wiejskich – ubytek ludności na wsi występował głównie w województwach wschodniej Polski.

 • W 2018 r. na wsi w porównaniu z 2010 r. wystąpił większy niż w miastach wzrost dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym (odpowiednio 50,3%, wobec 38,6%), jednak nadal kształtował się on na poziomie niższym niż w miastach (1433 zł wobec 1860 zł).

 

 

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY

 

 • W 2018 r. na obszarach wiejskich najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność przemysłową i budowlaną, prawie co trzeci pracujący na wsi był zatrudniony w podmiotach zajmujących się pozostałymi usługami, a co piąty w podmiotach zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych; transportem i gospodarką magazynową; zakwaterowaniem i gastronomią; informacją i komunikacją. Osoby pracujące w podmiotach związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem stanowiły 4,2% ogółu pracujących i w porównaniu z 2009 r. ich odsetek zmniejszył się.

 

 

GEOGRAFIA

 

 • Gospodarstwa najmniejsze obszarowo charakterystyczne były dla województw południowo-wschodnich (małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego), a największe dla województw zlokalizowanych w północnej i północno-zachodniej części kraju (wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Natomiast w skali kraju największą produkcją rolniczą, zarówno roślinną jak i zwierzęcą, wyróżniały się województwa wielkopolskie i mazowieckie.

 • Liczba gospodarstw ekologicznych w porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się, w efekcie tego w 2018 r. w Polsce funkcjonowało 19,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Spośród nich 77,7% (14,9 tys.) posiadało certyfikat, a pozostałe 4,3 tys. znajdowało się w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną.

 

 

ŚRODKI NA ROLNICTWO

 

 • W ramach stosowanych w Polsce systemów wsparcia bezpośredniego, w Kampanii 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła producentom rolnym 9,5 mld zł. Od uruchomienia PROW 2014-2020 do końca 2018 r. ze wsparcia w ramach Programu skorzystało 935,2 tys. beneficjentów, do których przekazano płatności w kwocie 16,5 mld zł.

 

 

 

WARTOŚĆ PKB Z ROLNICTWA, 2018 r. =  2,1%.

 

 

 

ROLNICTWO I WYNIK PKB

 

 • Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w tworzeniu PKB w latach 2010–2018 utrzymywał się na bardzo zbliżonym poziomie. Najwyższe wartości (2,9%) osiągnął on w 2011 i 2013 roku. Z kolei w 2018 r. ukształtował się na najniższym poziomie z całego analizowanego okresu i wyniósł 2,1%.

 

W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przypadało 42,3 szt. bydła (16,6 szt. krów), 80,6 szt. trzody chlewnej i 1242,1 szt. drobiu kurzego.

 

 

 

ILOŚĆ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 

 • Spośród głównych zwierząt gospodarskich w 2018 r. gospodarstwa rolne utrzymywały 6,2 mln bydła (w tym 39,2% stanowiły krowy), 11,8 mln szt. trzody chlewnej i 182,2 mln szt. drobiu kurzego. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przypadało 42,3 szt. bydła (16,6 szt. krów), 80,6 szt. trzody chlewnej i 1242,1 szt. drobiu kurzego.

 • W 2018 r. 42,1% krajowej produkcji mięsa skupione było w 2 województwach, tj. wielkopolskim i mazowieckim. Także w województwach tych przypadała największa produkcja mięsa na 1 ha użytków rolnych, wynosząca w województwie wielkopolskim – 665,4 kg i mazowieckim – 536,7 kg.

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny GUS (2020)

 

Polskie rolnictwo - badania GUS

29 września 2021

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY Z ARIMR

Strona główna

Blog

Czy brać teraz kredyt gotówkowy?

Autor: Eurofinance Group

rolnictwo w Polsce i obszary wiejskie

rolnictwo

najnowsze wpisy

finansowanie

twojego Biznesu.

Czy brać teraz kredyt gotówkowy?

SPRAWDŹ

KONTAKT

BLOG

CZAT

Finansowanie

Blog finansowy

25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

Szybki kredyt skupowy bez zabezpieczeń
Finansowanie skupowe na zboża i kukurydzę
Zakup zboża i kukurydzy kredytem skupowym

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

Kredyt na skup kukurydzy

Do góry

Kredyt skupowe dla branży rolnej
Kredyty skupowe i inwestycyjne

Znajdź nas na:

Kredyt na skup płodów rolnych
kredyty skupowe dla firm
finansowanie skupowe dla firm
finansowanie skupowe

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy