Kredyt skupowy na kukurydzę
kredyt skupowy na zboże
Finansowanie na zakup kukurydzy

Kredyt technologiczny wywodzi się z grupy kredytów inwestycyjnych. Okres finansowania możesz rozłożyć na 15 lat.

Darmowe zabezpieczenie kredytu

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie kredytu - możesz zyskać marżę od 0,9 p.p.

Bezpieczeństwo transkacji

Klient otrzymuje dopłaty do oprocentowania w formie premii technologicznej. 

Nieobciążanie własnego majątku

Kredyt z Biznesmax to możliwość refundacji zapłaconych odsetek za okres 3 lat - od daty uruchomienia kredytu. Refundacja nie może przekroczyć do 5% rocznie.

Dopłaty do oprocentowania

Kredyt na zakup zboża i kukurydzy
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Infolinia: +48 733 938 741

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

kredyty dla firm

leasing

nieruchomości

SPRAWDŹ

Finansowanie zakupu nieruchomości w formie leasingu lub leasing zwrotny.

pożyczka

korporacyjna

 

SPRAWDŹ

Refinansowanie kredytów długo i krótkoterminowych.

usługi

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

tarcza pfr

 

 

Zadzwoń do Doradcy

 

+48 787 566 662

 

dla połączeń komórkowych, stacjonarnych i z zagranicy

 

kredyt z biznesmax

kredyt dla firm - gwarancja i dotacja.

KONTAKT Z DORADCĄ

ZAMÓW ROZMOWĘ

kredyt z biznesmax

Średnie firmy

kredyt z biznesmax

Kredyty

Kredyt z gwarancją Biznesmax

kredyt z biznesmax

Dla kogo kredyt

Korzyści kredytu

przeznaczony jest dla średnich firm. Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji oznacza również możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r. 

kredyt z biznesmax - dotacja

kredyt z biznesmax - KORZYŚCI

gwarancja biznesmax - dla kogo:

Gwarancja udzielana jest do wysokości 80% kwoty kredytu nie więcej niż równowartość 2,5 mln EUR, zabezpieczona wekslem własnym wraz z deklaracją, nie obejmuje odsetek ani innych kosztów związanych z kredytem. Z tytułu gwarancji przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Gwarancja udzielana w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Darmowe zabezpieczenie kredytu

Przedsiębiorcy przysługuje możliwość refundacji zapłaconych odsetek za okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu w wysokości max. 5% rocznie, w ramach pomocy de minimis.

Dofinansowanie do oprocentowania

Minimum formalności, gwarancja procesowana wraz z wnioskiem kredytowym.

Łatwo i szybko

gwarancja biznesmax - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

kredyt z biznesmax

 

Zaplanuj spotkanie

 

 

 

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji

kredyt z biznesmax

UMÓW WIZYTĘ

kredyt z biznesmax

To co ważne nie jest jednorazowe.

Dbajmy o nasz DOM i Ekologię #srodowisko

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt