Kredyt skupowy na kukurydzę
kredyt skupowy na zboże
Finansowanie na zakup kukurydzy

Kredyt technologiczny wywodzi się z grupy kredytów inwestycyjnych. Okres finansowania możesz rozłożyć na 15 lat.

Darmowe zabezpieczenie kredytu

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie kredytu - możesz zyskać marżę od 0,9 p.p.

Bezpieczeństwo transkacji

Klient otrzymuje dopłaty do oprocentowania w formie premii technologicznej. 

Nieobciążanie własnego majątku

Kredyt z Biznesmax to możliwość refundacji zapłaconych odsetek za okres 3 lat - od daty uruchomienia kredytu. Refundacja nie może przekroczyć do 5% rocznie.

Dopłaty do oprocentowania

Kredyt na zakup zboża i kukurydzy
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Infolinia: +48 787 566 662

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

kredyty dla firm

leasing

nieruchomości

SPRAWDŹ

Finansowanie zakupu nieruchomości w formie leasingu lub leasing zwrotny.

pożyczka

korporacyjna

 

SPRAWDŹ

Refinansowanie kredytów długo i krótkoterminowych.

usługi

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

tarcza pfr

 

 

Zadzwoń do Doradcy

 

+48 787 566 662

 

dla połączeń komórkowych, stacjonarnych i z zagranicy

 

kredyt z biznesmax

kredyt dla firm - gwarancja i dotacja.

KONTAKT Z DORADCĄ

ZAMÓW ROZMOWĘ

kredyt z biznesmax

Średnie firmy

kredyt z biznesmax

Kredyty

Kredyt z gwarancją Biznesmax

kredyt z biznesmax

Dla kogo kredyt

Korzyści kredytu

przeznaczony jest dla średnich firm. Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji oznacza również możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r. 

kredyt z biznesmax - dotacja

kredyt z biznesmax - KORZYŚCI

gwarancja biznesmax - dla kogo:

Gwarancja udzielana jest do wysokości 80% kwoty kredytu nie więcej niż równowartość 2,5 mln EUR, zabezpieczona wekslem własnym wraz z deklaracją, nie obejmuje odsetek ani innych kosztów związanych z kredytem. Z tytułu gwarancji przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Gwarancja udzielana w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Darmowe zabezpieczenie kredytu

Przedsiębiorcy przysługuje możliwość refundacji zapłaconych odsetek za okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu w wysokości max. 5% rocznie, w ramach pomocy de minimis.

Dofinansowanie do oprocentowania

Minimum formalności, gwarancja procesowana wraz z wnioskiem kredytowym.

Łatwo i szybko

gwarancja biznesmax - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

kredyt z biznesmax

 

Zaplanuj spotkanie

 

 

 

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji

kredyt z biznesmax

UMÓW WIZYTĘ

kredyt z biznesmax

To co ważne nie jest jednorazowe.

Dbajmy o nasz DOM i Ekologię #srodowisko

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

kredyt z biznesmax

Do góry

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Udzielana na okres kredytu powiększony o 3 miesiące, w przypadku kredytów obrotowych maksymalnie na 39 miesięcy a w przypadku kredytów inwestycyjnych do 183 miesięcy.

Bezpieczeństwo

Przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku.

Nieobciążanie własnego majątku

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Gwarancja Biznesmax od Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczona jest dla:

 

dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

dla zainteresowanych uzyskaniem  kredytu inwestycyjnego, obrotowego lub kredytu w rachunku bieżącym,

 

dla dysponujących wystarczającym limitem pomocy de minimis oraz realizujących inwestycje proekologiczne lub mających potencjał innowacyjny.

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Dla innowacyjnego przedsiębiorcy, który spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 

  • W ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym 

  • W ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie

  • W ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%

  • W ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji

  • W ciągu ostatnich 5 lat, ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej

 

Dla przedsiębiorców realizujących własny lub zlecony przez podmiot trzeci projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:

 

  • Odnawialne źródła energii

  • Magazynowanie energii

  • Technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej

  • Termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych  Inwestycje w kogenerację

  • Rozwój sieci ciepłowniczych

 

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt technologiczny
kredyt technologiczny
kredyt technologiczny
kredyt technologiczny
kredyt w rachunku bieżącym
kredyt dla rolnika

kredyt z biznesmax - KORZYŚCI

KONTAKT

BLOG

CZAT

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

kredyt inwestycyjny
kredyty dla średnich firm

FINANSOWANIE

Średnie Firmy

kredyty DLA firm

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

 

 

Zadzwoń do Doradcy

 

+48 787 566 662

 

dla połączeń komórkowych, stacjonarnych i z zagranicy

 

kredyty DLA średnich firm

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

 

 

Zadzwoń do Doradcy

 

+48 787 566 662

 

dla połączeń komórkowych, stacjonarnych i z zagranicy

 

SZYBKI KONTAKT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą osobiście

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

kredyt rewolwingowy - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

Szybki kredyt skupowy bez zabezpieczeń
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

kredyt z biznesmax

Do góry

kredyt z biznesmax
Kredyty skupowe i inwestycyjne

INNE PRODUKTY DLA Średnich firm

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SZYBKI KONTAKT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą osobiście

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

kredyt rewolwingowy - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SZYBKI KONTAKT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą osobiście

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

kredyt rewolwingowy - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

kredyty DLA firm

SZYBKI KONTAKT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą osobiście

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

SZYBKI KONTAKT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą osobiście

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

kredyt w rachunku bieżącym - MASZ DODATKOWE PYTANIA?

kredyt z biznesmax
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP/REGON:
Kwota kredytu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Eurofinance Group

 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńska 15/8, 02-028 Warszawa jako administratora danych w celu prowadzenia marketingu, w tym przekazywania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez Firmę .
Finansowanie rolników

kredyt z biznesmax - formularz

 

 

 

Zadzwoń do Doradcy

 

+48 787 566 662

 

dla połączeń komórkowych,

stacjonarnych i z zagranicy

 

kredyty DLA firm

SZYBKI KONTAKT

kredyt technologiczny - wniosek

Masz dodatkowe pytania?

ROZPOCZNIJ CZAT

1.

Spotkaj się z naszym doradcą

lub wybierz zdalny proces kredytowy.

2.

Wyślij dokumenty finansowe

Wybierając proces zdalny, wyślij dokumenty finansowe z tytułem kredyt na adres e-mail:

biuro@efce-group.pl

3.

Otrzymaj kredyt na niskim oprocentowaniu

Stawiamy na rozwój - dlatego dbamy o niski koszt kredytu.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

kredyt z biznesmax

 

Zaplanuj spotkanie

 

 

 

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji

kredyt z biznesmax

UMÓW WIZYTĘ

pożyczka

korporacyjna

Refinansowanie kredytów długo i krótkoterminowych.

leasing

nieruchomości

Finansowanie zakupu nieruchomości.

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

Znajdź nas na:

kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax
kredyt z biznesmax