kredyt firmowy

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Nowe firmy

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

oddział banku
kredyt firmowy
kredyt firmowy

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

kredyt firmowy
kredyt firmowy
25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

kredyt firmowy

Infolinia: +48 787 566 662

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

 

Kredyt firmowy

 

Każda firma posiada indywidualny charakter działalności – może to być działalność typowo handlowa, która bazuje na płynności finansowej, działalność usługowa lub działalność technologiczna, której typowym założeniem jest ciągły rozwój oraz innowacyjność. W zależności od rodzaju klasyfikacji oraz charakterystyki danego przedsiębiorstwa, firmy korzystają z samofinansowania bądź też z finansowania zewnętrznego. Niewiele firm może pozwolić sobie na optymalny rozwój bez korzystania z dodatkowych środków np. kredytów firmowych. W związku z tym kredyty firmowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na rynku kredytowym istnieje wiele form finansowania działalności gospodarczej. Dostępność kredytów firmowych, spowodowała w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Jaki kredyt firmowy wybrać? Na co zwrócić uwagę przy wnioskowaniu o kredyt firmowy? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

 

 

Kredyt firmowy - uwarunkowania prawne

 

Finansowanie firm w Polsce reguluje ustawa - Prawo bankowe. To kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów firmowych oraz wymogów dotyczących dokumentacji finansowej. Przedsiębiorca, który prowadzi firmę w charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać z kredytów firmowych, które wspomagają bieżącą działalność firmy, takich jak: kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym. Podczas finansowania przedsięwzięcia, najlepiej skorzystać z inwestycyjnych kredytów firmowych. Kredyty inwestycyjne możemy przeznaczyć m.in. na zakup lub budowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup innego przedsiębiorstwa lub refinansowanie czyli spłatę posiadanych kredytów inwestycyjnych. W zasadzie kredyty firmowe możemy podzielić na kredyty długoterminowe powyżej 36 miesięcy oraz kredyty krótkoterminowe do 36 miesięcy.

 

 

Kredyt firmowy - jak szukać?

 

Gdy zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu firmowego powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. Przedsiębiorca prowadzący firmę, może samodzielnie przeglądać oferty kredytów firmowych lub zlecić takie działania firmie zewnętrznej zajmującej się pośrednictwem kredytowym. Każda z wymienionych form działania ma swoje plusy i minusy. Kredyty firmowe to zagadnienie rozbudowane i często weryfikacja ofert finansowania na własną rękę, wiąże się z wysokim zaangażowaniem czasowym. Nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na taki luksus. Wiąże się to, również z niemożnością dokładnego poznania ofert kredytów firmowych z każdego banku. Przedstawione powyżej działanie jest jednak bezpłatne. Istnieje powiedzenie „Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”. Zgodnie z tą zasadą, czasami lepiej zlecić wyszukiwanie kredytu, firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w obsłudze kredytowej dla Klientów Biznesowych. Zaoszczędzony czas, można wykorzystać na bieżącą działalność firmy.  Korzystanie z usług doradców kredytowych powinniśmy potraktować jako inwestycję. Doradca finansowy zajmie się wyborem najkorzystniejszej, oferty kredytu. W wielu przypadkach, doradca kredytowy może przekazać kredyty firmowe na dużo niższym oprocentowaniu.

 

 

 

Kredyt firmowy - dokumenty finansowe

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (księgowość uproszczona):

 

    - dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),

    - dokumenty założycielskie (umowa spółki przy prowadzeniu spółki cywilnej),

    - deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem nadania w urzędzie skarbowym,

    - aktualne zaświadczenia z ZUS i US nie starsze niż 30 dni,

    - podsumowanie książki przychodów i rozchodów

 

Po przedłożeniu dokumentów finansowych, przed złożeniem wniosku, zbadamy zdolność kredytową oraz wyliczymy rating kredytobiorcy. Wykonamy analizę baz międzybankowych typu BIG i KRD. Po wykonaniu analizy przedsiębiorstwa, składamy wniosek kredytowy do Banku – do osób decyzyjnych i czuwamy nad przebiegiem procesu kredytowego.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (pełna księgowość):

 

    - dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),

    - dokumenty założycielskie (umowa spółki przy prowadzeniu spółki cywilnej),

    - deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem nadania w urzędzie skarbowym,

    - aktualne zaświadczenia z ZUS i US nie starsze niż 30 dni,

    - Bilans i RZiS za dwa okresy sprawozdawcze,

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 

    - dowód osobisty osoby reprezentującej spółkę 

    - dokumenty założycielskie (umowa spółki wraz z przeprowadzonymi zmianami),

    - deklaracja CIT wraz z potwierdzeniem nadania w urzędzie skarbowym,

    - aktualne zaświadczenia z ZUS i US nie starsze niż 30 dni,

    - Bilans i RZiS za dwa okresy sprawozdawcze,

    - Sprawozdanie finansowe spółki,

 

 

 

Zabezpieczenie kredytu firmowego

 

Finansowanie udzielane przez Bank jest zawsze odpowiednio zabezpieczone. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu dokonywane są w wielu formach. Zwróćmy uwagę na dwie najbardziej popularne grupy zabezpieczeń, które bank może chcieć od nas przyjąć.

 

1. Zabezpieczenie spłaty kredytu o charakterze rzeczowym:

 

Hipoteka – to ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi (w tym przypadku bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości. W sytuacji gdy kredytobiorca  nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu, Bank rości prawo do zabezpieczonej nieruchomości.

 

Zastaw rejestrowy – jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych. Zastaw rejestrowy jest częstym zabezpieczeniem kredytów krótkoterminowych. Firma handlowa kupuje towar za udzielony kredyt firmowy. Zakupiony towar, stanowi zabezpieczenie kredytu firmowego.

 

Zastaw na prawach – zastaw dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych czy udziałów w spółkach.

 

Kaucja – jest to zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych instrumentów pieniężnych.

 

Blokada środków – na rachunku bankowym zostaje zablokowana określona kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

 

Przewłaszczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych środków trwałych (np. maszyn, pojazdów, zapasów, urządzeń) na pokrycie roszczeń z tytułu kredytu.

 

 

2. Zabezpieczenie spłaty kredytu o charakterze osobowym:

 

Gwarancja bankowa – jest to szczególna forma zabezpieczenia spłaty kredytu, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Gwarancja to zobowiązanie w formie pisemnej, do zapłaty beneficjentowi gwarancji, kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji tzw. sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Jest to skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.

 

Poręczenie wekslowe - to poręczenie do zapłaty weksla, które można zabezpieczyć na całość sumy wekslowej lub na część tej sumy. Zobowiązanie zapłaty wekslowej może przyjąć osoba trzecia, lub ten, kto złożył podpis na wekslu.

 

Poręczenie – według prawa cywilnego to jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu, która przyjmuje postać umowy, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się spłacić zaciągnięte zobowiązanie, gdyby dłużnik owego zobowiązania nie wykonał.

 

Cesja wierzytelności – przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę. W tym celu strony zawierają umowę. Strony takiej umowy są dwie: cedent, czyli dotychczasowy właściciel uprawień oraz cesjonariusz, którym jest ich nowy nabywca.

 

Weksel własny in blanco – dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. – przyjmowane zamiennie z wekslem własnym in blanco, stosowane najczęściej do dużych ekspozycji kredytowych, może dotyczyć zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy.

 

Kredyty firmowe mogą być zabezpieczone na środkach trwałych lub tylko i wyłącznie na gwarancji bankowej - de minimis, której udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczenie kredytu motywuje przede wszystkim sytuacja finansowa Klienta, rodzaj finansowania oraz wysokość udzielanego kredytu.

 

Oczywiście istnieją odstępstwa od norm. W ostatnim okresie przygotowaliśmy ofertę na finansowanie krótkoterminowe na okres 36 miesięcy na kwotę 25 mln. zł. Zabezpieczeniem kredytu firmowego był zastaw rejestrowy na zapasach.  

 

Niezależnie na co potrzebny jest kredyt firmowy, należy pamiętać, że właściwe przygotowanie oraz wsparcie profesjonalnego specjalisty może uchronić nas przed zaciągnięciem drogiego kredytu firmowego.

 

Kredyt Firmowy - jaki kredyt wybrać?

21 lutego 2022

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY Z ARIMR

Strona główna

Blog

kredyt firmowy

Autor: Eurofinance Group

kredyt firmowy

Firma

najnowsze wpisy

finansowanie

twojego Biznesu.

kredyt firmowy

SPRAWDŹ

KONTAKT

BLOG

CZAT

Finansowanie

Blog finansowy

25 kwietnia 2022
  Kredyt gotówkowy na 10 lat to finansowanie dla Klientów, którzy pożyczają wysoką kwotę kredytu. Wydłużony okres kredytowania, zmniejszy miesięczną ratę kredytu, a dzięki temu zaciągnięte zobowiązanie nie nadwyręży domowego budżetu. Poniżej omówimy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę oraz odpowiemy, jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego na 10 lat. Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród kredytobiorców. Środki z kredytu gotówkowego, przeznaczyć można na dowolny
22 marca 2022
Refinansowanie kredytu to spłata kredytów, które posiadamy i zastąpienie ich nowym kredytem w innym Banku. Refinansowanie kredytu to usługa, której głównym celem jest obniżenie kosztów posiadanych kredytów i przeniesienie ich do innego Banku. Usługa refinansowania jest popularna wśród Klientów firmowych czy klientów indywidualnych, natomiast jest stosunkowo nowym produktem w firmach parabankowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród pożyczkobiorców, którzy zaciągają tzw. chwilówki przez internet. Poprzez refinansowanie kredytu można
15 marca 2022
Kredyt firmowy – stopy procentowe Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany względem gospodarki i rynku finansowego. Obserwujemy podwyższenie stóp procentowych oraz wysoki wskaźnik inflacji. Jest to pokłosie m.in. paniki covidowej, podczas której to, złamano łańcuchy dostaw, a przy tym zasilono gospodarkę gigantyczną ilością waluty. Powyższe działania mogą mieć długofalowy wpływ na sytuację gospodarczą, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W rozsądnym zarządzaniu walutą, tak aby utrzymać siłę nabywczą

AKTUALNOŚCI

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu

Strona Główna

Kredyty dla Rolników

Kredyty dla mikrofirm

Kredyty dla małych firm

Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla dużych firm

Kredyty gotówkowe

Kontakt

Kredyt skupowy

Szybki kredyt skupowy

Kredyt skupowy progres

Kredyt skupowy agro expres

Limit na zakup bydła

Kredyt inwestycyjny agro

Kredyt inwestycyjny na OZE

Kredyt na maszyny rolnicze

Pożyczka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny AGRO

Linia RR dla Rolnika

Linia Z dla Rolnika

Linia MRcsk dla Rolnika

Pożyczka leasingowa dla AGRO

Multileasing dla Rolnika

Kredyt obrotowy z Gwarancją FGR

Linia K01 dla Rolnika

Linia K02 dla Rolnika

O Nas

Informacje prawne

Infolinia dla Klientów

Aktualności

Kredyty rolnicze

Mapa strony

© 2021 Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

RODO

Nota prawna

Dla telefonów stacjonarnych:

Dla telefonów komórkowych:

Centrum obsługi Klienta.

Infolinia Eurofinance Group czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Koszt połączenia według stawki operatora.

+22 428 37 70

+48 787 566 662

Szybki kredyt skupowy bez zabezpieczeń
Finansowanie skupowe na zboża i kukurydzę
Zakup zboża i kukurydzy kredytem skupowym

Placówki i oddziały

Napisz wiadomość

Kredyt na skup kukurydzy

Do góry

Kredyt skupowe dla branży rolnej
Kredyty skupowe i inwestycyjne

Znajdź nas na:

Kredyt na skup płodów rolnych
kredyty skupowe dla firm
finansowanie skupowe dla firm
finansowanie skupowe

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy