zakładanie spółek w rozumieniu prawa handlowego

przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w KRS

likwidacja spółek handlowych

przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

opiniowanie, sporządzanie,  negocjowanie oraz zabezpieczenie wykonania umów

bieżąca obsługa przedsiębiorców i działalności przedsiębiorstw

reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami oraz organami administracji i egzekutywy

kancelaria prawna

Infolinia: +48 733 938 741

ubezpieczenia rolnicze

Klient Indywidualny

Mikro Firmy

Małe Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

AGRO Firmy

Kredyty dla Rolników

KONTAKT

BLOG

CZAT

KONTA BANKOWE

FINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY Z ARIMR

usługi

kancelaria prawna

usługi profesjonalnych prawników.

wypełnij formularz

ZAMÓW ROZMOWĘ

kancelaria prawna

Usługi prawne i windykacja

kancelaria prawna

Kancelaria prawna

Doradztwo Prawne

Jakość usług

Obsługa prawna Twoich potrzeb

Skorzystaj z obsługi Prawnej

Doradztwo prawne nie może skupiać się jedynie na weryfikacji przepisów prawnych. Prawnik dla swojego Klienta powinien mieć charakter doradcy strategicznego w kwestiach prawnych oraz biznesowych. Dobry i doświadczony prawnik potrafi przejąć zarządzanie w kryzysie oraz potrafi odnaleźć optymalne kierunki wyjścia. Profesjonalne usługi prawne oraz dbanie o dobro Klienta - to Kancelaria Prawna Eurofinance Group. Wspieramy naszych Klientów i pomagamy osiągnąć bezpieczeństwo, stabilność prawną oraz równowagę finansową. Reprezentujemy Klientów prywatnych oraz Biznesowych w sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Bronimy przedsiębiorców, których interesy zostały zagrożone wskutek bezprawnego działania aparatu Państwowego. Integrujemy usługi finansowe z profesjonalnym doradztwem prawnym, tworząc "Eurofinance Group - Kancelaria Prawna". Zapewniamy dostęp do zespołu adwokatów oraz radców prawnych.  w Warszawie, Ciechanowie i Katowicach. Możesz skorzystać z usług prawnych na atrakcyjnych warunkach oferowanych przez doświadczonych prawników.

kancelaria prawna - DORADZTWO PRAWNików

Koncepcja udostępnienia Klientom usług doradztwa prawnego powstała na gruncie doświadczeń zebranych podczas procesu powstawania i rozwijania firmy Eurofinance Group, w którym aktywnie uczestniczyli prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Kancelaria Prawna Eurofinance Group oferuje profesjonalne usługi prawne zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym. Jakość oferty gwarantuje zespół profesjonalnych prawników - ekspertów z różnych dziedzin prawa, mających duże doświadczenie zarówno w obsłudze firm jak i osób fizycznych. Wyróżnikiem usług kancelarii jest doskonała znajomość potrzeb biznesu i szybkość działania połączona z najwyższą jakością obsługi klientów zgodną z wzorcami wyznaczonymi przez standardy firmy Eurofinance Group.

 

Zapewniamy bezpośredni dostęp do specjalistów z prawa pracy, windykacji długów i należności, sporów i postępowań sadowych, bankowości i finansów, oraz postępowań administracyjnych, negocjacji handlowych i opiniowania umów, IT i e-commerce, ochrony konsumentów i prawa o konkurencji, prawa handlowego, reklamy i własności intelektualnej, a także przestępstw gospodarczych.

kancelaria prawna - Nowa jakość usług

Kancelaria Prawna Eurofinance Group to grupa doświadczonych prawników wyspecjalizowanych w doradztwie biznesowym. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług premium – nieustannie staramy się ten poziom przekraczać. Wiemy, że to możliwe, ponieważ myślimy językiem biznesu. Przekazujemy nasze opinie wyłącznie w sposób jasny i zrozumiały, z pełnym zaangażowaniem w interesy Klientów, którzy otrzymują od nas kompleksowe wsparcie w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowo-prawnym.

 

Precyzyjnie i indywidualnie dobierane do każdego przypadku rozwiązania sprawdziły się już setki razy. Nasze porady, oparte na elastycznych i kreatywnych rozwiązaniach, działają nie tylko „na papierze”, ale przede wszystkim w codziennym życiu biznesu. Ten rodzaj filozofii wymaga od nas dogłębnej, potwierdzonej doświadczeniem wiedzy prawniczej, ale i znajomości zasad, na jakich funkcjonuje krajowy i międzynarodowy biznes.

kancelaria prawna twoich potrzeb

skorzystaj z obsługi prawnej

zadzwoń do prawnika

umów spotkanie z naszym prawnikiem.

kancelaria prawna

PRAWO KARNE: zajmujemy się reprezentowaniem we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych, reprezentowanie  klientów przed organami ścigania, a także inne powiązane czynności wynikające z reprezentowania Klientów, które wykazujemy poniżej:

kancelaria prawna - zakres obsługi

kancelaria prawna

kancelaria prawna.

profesjonalne porady prawne.

kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna

reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych

analiza prawna zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą

doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw w obrocie gospodarczym

obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia

reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania (Prokuratura, Policja Centralne biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny

reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym

sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia

sprawy związane z wykonaniem kary w szczególności: wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary system dozoru elektronicznego (SDE)

reprezentacja przed sądem penitencjarnym

dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania

kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE: zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Zakres usług oferowanych przez Kancelarię Eurofinance Group obejmuje:

kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna

przygotowanie i opiniowanie umów handlowych

reprezentacja Klientów w negocjacjach przy zawieraniu umów

doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań

przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością naszych Klientów

reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

ochrona dóbr osobistych

prawo rzeczowe (nabycie, utrata, przeniesienia własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności)

 

PRAWO CYWILNE: zajmujemy się przygotowaniem i opiniowaniem umów handlowych, reprezentacją klientów przy negocjacjach, reprezentowaniem Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także inne powiązane czynności wykazane poniżej.

kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna

przygotowywanie wniosków o upadłość

zgłaszanie wierzytelności

przygotowywanie propozycji układowych,

kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem,

kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,

doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia,

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE:  zajmujemy się doradztwem ws. restrukturyzacji i windykacji wierzytelności, prowadzeniem postępowań układowych, naprawczych oraz upadłościowych, reprezentowaniem dłużników i wierzycieli.

kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna
kancelaria prawna

To co ważne nie jest jednorazowe.

Dbajmy o nasz DOM i Ekologię #srodowisko

Świat zwolnił - mimo to, codziennie odkrywamy nowe możliwości.

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Eurofinance Group

Zwrot prowizji

Reklamacje

Dział prawny

Raporty AGRO rolnicze

Blog AGRO

Regulamin serwisu

Polityka cookies serwisu